Tedaviler

Kriyoterapi

Deride ortaya çıkan ve istenmeyen oluşumların azot gazıyla dondurularak yok edilmesi işlemidir. Yalnızca dermatoloji uzmanı hekimler tarafından uygulanabilir.

Kriyoterapi tedavisi uygulanabilen cilt hastalıkları:

Aktinik keratoz, kistik akne, akne keloidalis nuka, anjiofibrom, anjiokeratom, alopesi areata, bazal hücreli karsinom, Bowen hastalığı, kromoblastomikoz, kutanöz larva migrans, elastozis perforans serpijinoza, granuloma annulare, granuloma fasiyale, herediter hemorajik telenjiektazi, hemanjiom, Kaposi sarkomu, keloid, kondrodermatitis nodülaris helisis, kondiloma aküminata, diskoid lupus eritematozus, ekrin poroma, herpes simpleks (uçuk), lentigo, lenfanjiom, layşmaniazis, lentigo maligna, liken sklerozus, liken simpleks kronikus, lenfositoma kutis, mukosel, miksoid kist, nevoid bazal hücreli karsinom sendromu, molluskum kontagiozum, meme başının nevoid hiperkeratozu, orf, porokeratoz, prurıgo nodülaris, psoriasis, piyojenik granülom, rinofima, sebase hiperplazi, seboreik keratoz, siringoma, trikoepitelyoma, skin tag (et beni), sporotrikozis, sarkoidoz, skuamöz hücreli karsinom, steatokistoma multipleks, verrüköz epidermal nevüs, verruka (siğil), venöz göllenme, ksantom.

Kaynaklar: Dermatology-Bolognia 3rd ed., Treatment of Skin Diseases-Lebwohl 4th ed.