Tedaviler

Intralezyonel Kortikosteroid Enjeksiyonu

Deride ortaya çıkan ve istenmeyen oluşumların, kortikosteroid içeren iğne yapılarak tedavi edilmesi işlemidir. Yalnızca dermatoloji uzmanı hekimler tarafından uygulanabilir.

İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu uygulanabilen cilt hastalıkları:

Alopesi areata, hipertrofik skar, keloid, dirençli psoriasis, tırnak psoriasisi, liken simpleks kronikus, inflamatuar akne, kistik akne, prurigo nodularis, hipertrofik liken planus, granuloma annulare, nekrobiyozis lipoidika, diskoid lupus eritematozus, oral aft, oral liken planus, lenfositoma kutis, liken planus, piyoderma gangrenozum, granulomatöz keylitis, sarkoidoz, liken planopilaris.

Kaynak: Treatment of Skin Diseases-Lebwohl 4th ed.