Tedaviler

Elektrokoterizasyon

Deride ortaya çıkan ve istenmeyen oluşumların, elektrik enerjisiyle ısıtılarak yok edilmesi işlemidir. Yalnızca dermatoloji uzmanı hekimler tarafından uygulanabilir.

Akrokordon (et beni), verruka (siğil), sebase hiperplazi, siringoma, trikoepitelyoma, piyojenik granülom, bazal hücreli karsinom ve hekimin uygun gördüğü diğer endikasyonlarda kullanılabilir.